Zwerfjongeren

Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen. Dat is de officiële definitie van zwerfjongeren die het kabinet in 2010 formuleerde. 'Residentieel' betekent in deze context dat de jongeren in een opvanginstelling zitten. De Algemene Rekenkamer heeft in de periode 2002 tot 2009 onderzoek gedaan naar zwerfjongeren, zoals naar de omvang van het aantal en hun kenmerken, en de aansluiting van voorzieningen op hun behoeften. 

Recente publicaties

Factsheet Lessen uit onderzoeken voor Actieprogramma Zwerfjongeren

Sinds 2009 zijn verschillende publieke taken die raken aan de knelpunten van zwerfjongeren overgeheveld van het Rijk en de  provincies naar gemeenten. Het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. De Algemene Rekenkamer heeft in de periode 2002 tot 2009 onderzoek gedaan naar de opvang van dak- en thuisloze jongeren, ook wel ‘zwerfjongeren’ genoemd en de resultaten hiervan in 7 rapporten gepubliceerd. In dit factsheet willen we de belangrijkste lessen en uitkomsten van onze eerdere onderzoeken weergeven.