Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 67% van de aanbevelingen aan de minister van SZW volgt een toezegging

Op 67% van de aanbevelingen aan de minister van SZW volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
SZW (2015-2020)33%67%

Figuur 39: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van SZW. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (128 bytes)

Bij 37 van onze 55 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (67% van de aanbevelingen) heeft de minister van SZW een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk SZW

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen beleidsonderzoek Toezeggingen % toezeggingen SZW % toezeggingen rijksbreed
2015 0 0 n.v.t. 58%
2016 10 5 50% 62%
2017 26 17 65% 71%
2018 3 3 100% 78%
2019 14 10 71% 57%
2020 2 2 100% 50%
Totaal 55 37 67% 62%

Tabel 9: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en aantal toezeggingen (per jaar) van de minister van SZW.

Op 73% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van SZW actie ondernomen

Op 73% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van SZW actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
SZW (2015-2020)27%9%26%38%

Figuur 40: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van SZW. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (145 bytes)

Het Ministerie van SZW heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (55) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van SZW neemt gemiddeld op 73% van de aanbevelingen een actie. Dit is iets hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk SZW dat voor de periode 2015-2020 bij 38% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 26% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (38%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (26%), blijkt dat er bij 64% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (64%) is lager dan het percentage toezeggingen (67%). Dit komt omdat niet bij alle toezeggingen een actie is gestart.

Daarnaast worden er ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (9% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (9%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (64%) komen we uit op 73%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van SZW een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van SZW heeft 57% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van SZW heeft 57% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
SZW (2015-2020)5%38%57%

Figuur 41: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van SZW. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (123 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van SZW zijn 21 toezeggingen (57% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd. Op 18 aanbevelingen is geen toezegging gedaan.

Wij wijzen u in het bijzonder op de aanbeveling in ons onderzoek Toeslagen terugbetalen (2019) om beleidsinformatie te verstrekken aan het parlement over de financiële gevolgen van toeslagen, zoals terugvorderingen, op het niveau van het huishouden. De minister van Financiën heeft, mede namens de minister van SZW, toegezegd dit te onderzoeken na modernisering van de betreffende ICT-systemen. Tot nu toe is echter geen actie ondernomen op deze aanbeveling, ook niet op wat nu al wel mogelijk is.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 SZW

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van SZW
  • Toezeggingen van de minister van SZW op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van SZW met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen