Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer die betrekking hebben op het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (KR).

Op 45% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk KR) volgt een toezegging

Op 45% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk KR) volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
KR (2015-2020)55%45%

Figuur 9: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de Minister van BZK (voor het begrotingshoofdstuk KR). Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (127 bytes)

Bij 5 van onze 11 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (45% van de aanbevelingen) heeft de minister van BZK voor het begrotingshoofdstuk KR een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

Op 64% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk KR) heeft het Ministerie van BZK actie ondernomen

Op 64% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk KR) heeft het Ministerie van BZK actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
KR (2015-2020)36%28%9%27%

Figuur 10: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk KR). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (144 bytes)

Het Ministerie van BZK heeft aangegeven welke acties er zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (11) van de Algemene Rekenkamer voor het begrotingshoofdstuk KR.

Het Ministerie van BZK neemt gemiddeld op 64% van de aanbevelingen een actie. Dit is lager dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk KR dat voor de periode 2015-2020 bij 27% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 9% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (27%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (9%), blijkt dat er bij 36% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (36%) is lager dan het percentage toezeggingen (45%). Dit komt omdat niet bij alle toezeggingen een actie is gestart.

Daarnaast worden er ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl er in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (28% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (28%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (36%) komen we uit op 64%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk KR) een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van BZK heeft 60% van de toezeggingen (begrotingshoofdstuk KR) uitgevoerd

Het Ministerie van BZK heeft 60% van de toezeggingen (begrotingshoofdstuk KR) uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
KR (2015-2020)20%20%60%

Figuur 11: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk KR). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (123 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk KR) zijn 3 toezeggingen (60% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

In de rapportage Voortgangsmeter aanbevelingen 2015-2020 worden nog twee andere begrotingshoofdstukken behandeld, waarvoor de minister van BZK verantwoordelijk is.

  1. Het begrotingshoofdstuk Hoge Colleges van Staat.
  2. Het begrotingshoofdstuk BZK.

Bestand aanbevelingen KR (2015-2020)

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van BZK (voor het begrotingshoofdstuk KR)
  • Toezeggingen van de minister van BZK op onze aanbevelingen (voor het begrotingshoofdstuk KR)
  • Zelfrapportages van het Ministerie van BZK met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen