Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 72% van de aanbevelingen aan de minister van JenV volgt een toezegging

Op 72% van de aanbevelingen aan de minister van JenV volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
JenV (2015-2020)28%72%

Figuur 30: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van JenV. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (129 bytes)

Bij 36 van onze 50 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (72% van de aanbevelingen) heeft de minister van JenV een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk JenV.

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen beleidsonderzoek Toezeggingen % toezeggingen JenV % toezeggingen rijksbreed
2015 10 9 90% 58%
2016 13 10 77% 62%
2017 6 5 83% 71%
2018 4 3 75% 78%
2019 1 1 100% 57%
2020 16 8 50% 50%
Totaal 50 36 72% 62%

Tabel 7: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en toezeggingen (per jaar) van de minister van JenV.

Op 90% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van JenV actie ondernomen

Op 90% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van JenV actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
JenV (2015-2020)10%18%42%30%

Figuur 31: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van JenV. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (147 bytes)

Het Ministerie van JenV heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (50) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van JenV neemt gemiddeld op 90% van de aanbevelingen een actie. Dit is hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk JenV dat voor de periode 2015-2020 bij 30% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 42% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (30%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (42%), blijkt dat er bij 72% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (72%) is gelijk aan het aan het percentage toezeggingen (72%).

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (18% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (72%) komen we uit op 90%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van JenV een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van JenV heeft 42% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van JenV heeft 42% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
JenV (2015-2020)0%58%42%

Figuur 32: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van JenV. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (124 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van JenV zijn 15 toezeggingen (42% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 JenV

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van JenV
  • Toezeggingen van de minister van JenV op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van JenV met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen