Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 55% van de aanbevelingen aan de minister van IenW volgt een toezegging

Op 55% van de aanbevelingen aan de minister van IenW volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
IenW (2015-2020)45%55%

Figuur 27: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van IenW. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (129 bytes)

Bij 33 van onze 60 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (55% van de aanbevelingen) heeft de minister van IenW een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk IenW.

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen beleidsonderzoek Toezeggingen % toezeggingen IenW % toezeggingen rijksbreed
2015 15 8 53% 58%
2016 6 2 33% 62%
2017 7 4 57% 71%
2018 5 4 80% 78%
2019 21 12 57% 57%
2020 6 3 50% 50%
Totaal 60 33 55% 62%

Tabel 6: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en aantal toezeggingen (per jaar) van de minister van IenW.

Op 78% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van IenW actie ondernomen

Op 78% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van IenW actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
IenW (2015-2020)22%28%12%38%

Figuur 28: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van IenW. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (147 bytes)

Het Ministerie van IenW heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (60) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van IenW neemt gemiddeld op 78% van de aanbevelingen een actie. Dit is hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk IenW dat voor de periode 2015-2020 bij 38% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 12% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (38%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (12%), blijkt dat er bij 50% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (50%) is lager dan het percentage toezeggingen (55%). Dit komt omdat niet bij alle toezeggingen een actie is gestart.

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (28% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (28%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (50%) komen we uit op 78%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van IenW een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van IenW heeft 70% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van IenW heeft 70% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
IenW (2015-2020)9%21%70%

Figuur 29: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van IenW. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (124 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van IenW zijn 23 toezeggingen (70% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 IenW

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van IenW
  • Toezeggingen van de minister van IenW op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van IenW met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen