Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën (Financiën) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 67% van de aanbevelingen aan de minister van Financiën volgt een toezegging

Op 67% van de aanbevelingen aan de minister van Financiën volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
FIN (2015-2020)33%67%

Figuur 24: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van Financiën. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (128 bytes)

Bij 61 van onze 91 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (67% van de aanbevelingen) heeft de minister van Financiën een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk Financiën.

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen beleidsonderzoek Toezeggingen % toezeggingen Financiën % toezeggingen rijksbreed
2015 17 7 41% 58%
2016 23 18 78% 62%
2017 13 13 100% 71%
2018 5 5 100% 78%
2019 17 9 53% 57%
2020 16 9 56% 50%
Totaal 91 61 67% 62%

Tabel 5: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en toezeggingen (per jaar) van de minister van Financiën.

Op 66% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van Financiën actie ondernomen

Op 66% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van Financiën actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
FIN (2015-2020)34%8%21%37%

Figuur 25: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van Financiën. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (145 bytes)

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (91) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van Financiën neemt gemiddeld op 66% van de aanbevelingen een actie. Dit is lager dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Meddo 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk Financiën dat voor de periode 2015-2020 bij 37% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 21% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (37%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (21%), blijkt dat er bij 58% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (58%) is lager dan het percentage toezeggingen (67%). Dit komt omdat niet bij alle toezeggingen een actie is gestart.

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (8% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (8%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (58%) komen we uit op 66%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van Financiën een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van Financiën heeft 56% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van Financiën heeft 56% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
FIN (2015-2020)13%31%56%

Figuur 26: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van Financiën. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (124 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Financiën zijn 34 toezeggingen (56% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd. Van één rapport waarop geen toezegging kwam, brengen we de aanbevelingen graag nogmaals onder uw aandacht.

In ons rapport Zicht op revolverende fondsen van het Rijk hebben wij de minister van Financiën aanbevolen het inzicht in het aantal revolverende fondsen van het Rijk en de aard en omvang, te verbeteren, alsmede manieren te vinden om verantwoording hierover af te leggen aan het parlement. We constateerden in ons onderzoek dat het Rijk steeds vaker revolverende fondsen gebruikt om publiek geld beschikbaar te stellen. De Eerste Kamer heeft op 13 juli 2021 ingestemd met het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest International. Met de oprichting van Invest International is het bedrag aan rijksgelden in revolverende fondsen wederom toegenomen. Wij moedigen de minister daarom aan om alsnog nadere afspraken te maken over de informatievoorziening over revolverende fondsen om het budgetrecht van uw Kamer beter te waarborgen. Als vervolg op het onderzoek naar revolverende fondsen onderzoeken wij de maatschappelijke resultaten van revolverende fondsen van het Rijk. We verwachten de resultaten van dit onderzoek in juni 2022 te publiceren.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 Financiën

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Financiën
  • Toezeggingen van de minister van Financiën op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van Financiën met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen