Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 77% van de aanbevelingen aan de minister van EZK volgt een toezegging

Op 77% van de aanbevelingen aan de minister van EZK volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
EZK (2015-2020)23%77%

Figuur 21: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de Minister van EZK. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (128 bytes)

Bij 36 van onze 47 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (77% van de aanbevelingen) heeft de minister van EZK een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk EZK.

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen beleidsonderzoek Toezeggingen % toezeggingen EZK % toezeggingen rijksbreed
2015 22 16 73% 58%
2016 0 0 n.v.t. 62%
2017 8 8 100% 71%
2018 1 1 100% 78%
2019 11 7 64% 57%
2020 5 4 80% 50%
Totaal 47 36 77% 62%

Tabel 4: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en toezeggingen (per jaar) van de minister van EZK.

Op 74% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van EZK actie ondernomen

Op 74% van de aanbevelingen heeft het Ministerie van EZK actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
EZK (2015-2020)26%4%15%55%

Figuur 22: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van EZK. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (145 bytes)

Het Ministerie van EZK heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (47) van de Algemene Rekenkamer.

Het Ministerie van EZK neemt gemiddeld op 74% van de aanbevelingen een actie. Dit is hoger dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk EZK dat voor de periode 2015-2020 bij 55% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 15% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (55%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (15%), blijkt dat er bij 70% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (70%) is lager dan het percentage toezeggingen (77%). Dit komt omdat niet bij alle toezeggingen een actie is gestart.

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (4% van alle aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (4%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (70%) komen we uit op 74%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van EZK een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van EZK heeft 72% van de toezeggingen uitgevoerd

Het Ministerie van EZK heeft 72% van de toezeggingen uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
EZK (2015-2020)8%20%72%

Figuur 23: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van EZK. Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (123 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van EZK zijn 26 toezeggingen (72% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: Rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

In 2010 zijn het toenmalige Ministerie van Economische Zaken en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid samengevoegd. Deze samenvoeging is in 2017 weer ongedaan gemaakt. Wij hebben met terugwerkende kracht onze aanbevelingen op het betreffende beleidsterrein (Ministerie van Economische Zaken) aan de nu verantwoordelijke bewindspersonen toegerekend, hetzij de minister van LNV, hetzij de minister van EZK.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 EZK

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van EZK
  • Toezeggingen van de minister van EZK op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van EZK met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen