Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer die betrekking hebben op het begrotingshoofdstuk BZK.

Op 59% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) volgt een toezegging

Op 59% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
BZK (2015-2020)41%59%

Figuur 6: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK). Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (128 bytes)

Bij 45 van onze 76 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (59% van de aanbevelingen) heeft de minister van BZK voor het begrotingshoofdstuk BZK een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

In aanvulling op de vorige figuur geven wij hieronder een overzicht van het jaarlijkse aantal aanbevelingen en het jaarlijkse percentage toezeggingen voor het begrotingshoofdstuk BZK.

Uitsplitsing aanbevelingen en toezeggingen per jaar

Jaar Aanbevelingen Toezeggingen % toezeggingen BZK % toezeggingen rijksbreed
2015 15 9 60% 58%
2016 5 3 60% 62%
2017 17 13 76% 71%
2018 13 7 54% 78%
2019 13 9 69% 57%
2020 13 4 31% 50%
Totaal 76 45 59% 62%

Tabel 2: Aantal aanbevelingen (per jaar) Algemene Rekenkamer en aantal toezeggingen (per jaar) van de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK).

Op 71% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BZK) heeft het Ministerie van BZK actie ondernomen

Op 71% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BZK) heeft het Ministerie van BZK actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
BZK (2015-2020)29%13%29%29%

Figuur 7: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk BZK). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (146 bytes)

Het Ministerie van BZK heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (76) van de Algemene Rekenkamer voor het begrotingshoofdstuk BZK.

Het Ministerie van BZK neemt gemiddeld op 71% van de aanbevelingen een actie. Dit is iets lager dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt dat voor de periode 2015-2020 bij 29% van de aanbevelingen een toezegging is afgerond en dat bij 29% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Dit totaal van 58% is lager dan het gemiddelde percentage toezeggingen van 59% van het begrotingshoofdstuk BZK. Dit komt omdat op sommige toezeggingen (nog) geen acties worden ondernomen.

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl er in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (13%). Als we dit percentage optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (58%) komen we uit op 71%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van BZK heeft 49% van de toezeggingen (begrotingshoofdstuk BZK) uitgevoerd

Het Ministerie van BZK heeft 49% van de toezeggingen (begrotingshoofdstuk BZK) uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
BZK (2015-2020)2%49%49%

Figuur 8: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk BZK). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (123 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) zijn 22 toezeggingen (49% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

In de rapportage Voortgangsmeter aanbevelingen 2015-2020 worden nog twee andere begrotingshoofdstukken behandeld, waarvoor de minister van BZK verantwoordelijk is.

  1. Het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties.
  2. Het begrotingshoofdstuk Hoge Colleges van Staat

In 2018 is de begroting Wonen en Rijksdienst samengevoegd met de begroting BZK. Wij hebben met terugwerkende kracht al onze aanbevelingen die gericht waren aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, toegerekend aan de minister van BZK.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 BZK

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK)
  • Toezeggingen van de minister van BZK op onze aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BZK)
  • Zelfrapportages van het Ministerie van BZK met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen