Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Het Ministerie van BZ voert het beleid van de minister voor BHOS uit.

Op 39% van de aanbevelingen aan de minister voor BHOS volgt een toezegging

Op 39% van de aanbevelingen aan de minister voor BHOS volgt een toezegging
% Aanbevelingen zonder toezeggingen% Aanbevelingen met toezeggingen
Rijksbreed (2015-2020)38%62%
BHOS (2015-2020)61%39%

Figuur 15: Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en de minister voor BHOS. Periode 2015-2020.

Brontabel als csv (129 bytes)

Bij 5 van onze 13 aanbevelingen in de periode 2015-2020 (39% van de aanbevelingen) heeft de minister voor BHOS een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 62%.

Op 69% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BHOS) heeft het Ministerie van BZ actie ondernomen

Op 69% van de aanbevelingen (begrotingshoofdstuk BHOS) heeft het Ministerie van BZ actie ondernomen
Geen ActieOverige actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijkbreed (2015-2020)28%14%25%33%
BHOS (2015-2020)31%30%8%31%

Figuur 16: Acties op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZ (begrotingshoofdstuk BHOS). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (146 bytes)

Het Ministerie van BZ heeft aangegeven welke acties zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen (13) van de Algemene Rekenkamer voor het begrotingshoofdstuk BHOS.

Het Ministerie van BZ neemt gemiddeld op 69% van de aanbevelingen een actie. Dit is lager dan het rijksbrede gemiddelde van 72%.

Medio 2021 geldt voor het begrotingshoofdstuk BHOS dat voor de periode 2015-2020 bij 31% van de aanbevelingen een toezegging is uitgevoerd en dat bij 8% van de aanbevelingen een actie voor het opvolgen van een toezegging genomen is.

Als we het percentage aanbevelingen waar een toezegging is uitgevoerd (31%) optellen bij het percentage aanbevelingen waar een actie voor de opvolging van een aanbeveling is gestart (8%), blijkt dat er bij 39% van de aanbevelingen een actie is ondernomen. Dit percentage ondernomen acties (39%) is gelijk aan het percentage toezeggingen (39%).

Daarnaast worden ook acties op aanbevelingen ondernomen, terwijl in de bestuurlijke reactie op het rapport geen toezegging wordt gedaan. Dit zijn de overige acties (30% van aanbevelingen). Als we het percentage overige acties (30%) optellen bij acties ten behoeve van toezeggingen (39%) komen we uit op 69%. Dit is het percentage van de aanbevelingen waar het Ministerie van BZ (voor het begrotingshoofdstuk BHOS) een actie voor heeft ondernomen.

Het Ministerie van BZ heeft 80% van de toezeggingen (begrotingshoofdstuk BHOS) uitgevoerd

Het Ministerie van BZ heeft 80% van de toezeggingen (begrotingshoofdstuk BHOS) uitgevoerd
Geen actieActie voor toezeggingToezegging is uitgevoerd
Rijksbreed (2015-2020)6%40%54%
BHOS (2015-2020)0%20%80%

Figuur 17: Acties op toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer. Rijksbreed en het Ministerie van BZ (begrotingshoofdstuk BHOS). Periode 2015-2020, stand per juli 2021.

Brontabel als csv (124 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van BZ (begrotingshoofdstuk BHOS) zijn 4 toezeggingen (80% van de toezeggingen) uitgevoerd. Ter vergelijking: Rijksbreed zijn 54% van de toezeggingen uitgevoerd.

Bestand aanbevelingen onderzoek 2015-2020 BHOS

Wij hebben een dataset opgesteld waarin onder andere zijn opgenomen:

  • Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister voor BHOS
  • Toezeggingen van de minister voor BHOS op onze aanbevelingen
  • Zelfrapportages van het Ministerie van BZ (voor het begrotingshoofdstuk BHOS) met daarin een toelichting op getroffen maatregelen naar aanleiding van de toezeggingen