Saldibalans

De saldibalans is een overzicht van de posten die aan het einde van het jaar nog openstaan (standen) en die naar het volgende jaar moeten worden meegenomen.

Het gaat hierbij om posten als:

  • vorderingen;
  • voorschotten;
  • schulden;
  • openstaande verplichtingen.