Prestatieverklaring

Een verklaring dat een product, dienst of werk daadwerkelijk is geleverd.