Onzeker

De Algemene Rekenkamer kwalificeert financiële informatie als ‘onzeker’ wanneer zij niet kan vaststellen of bepaalde verplichtingen, uitgaven of ontvangsten rechtmatig zijn of deugdelijk zijn weergegeven.