Fouten

Fouten zijn afwijkingen van de criteria rechtmatigheid en deugdelijke weergave.

We spreken van een fout als bepaalde verplichtingen, uitgaven of ontvangsten:

  • onrechtmatig zijn (de minister heeft het geld niet uitgegeven of ontvangen volgens de daarvoor geldende wetten en regels) of
  • ondeugdelijk zijn weergegeven (de minister heeft de financiĆ«le informatie niet juist of volledig verantwoord).