Financieel beheer

Het financieel beheer van een ministerie omvat het geheel van beslissingen, handelingen en regels die zijn bedoeld voor de sturing en beheersing van finaciële aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering, waaronder

  • de zorg voor hett aangaan van financiële verplichtingen,
  • het heffen van belastingen en het opleggen van andere heffingen
  • het in rekening brengen van andere kosten
  • het beheer van de financiële bezittingen en schulden
  • het kasbeheer.

Deze begripsomschrijving is gebaseerd op de Comptabiliteitswet 2016.