Het verantwoordingsdebat

Kort na Verantwoordingsdag houdt de Tweede Kamer het verantwoordingsdebat. Dan bespreken de Kamerleden het jaarverslag van het kabinet en het rapport daarover van de Algemene Rekenkamer. Het is een belangrijk debat voor de Tweede Kamer in haar rol als controleur van de regering.

De Kamerleden bespreken onder meer de resultaten van het beleid van het kabinet. Daarbij maken ze gebruik van het onderzoek van de Rekenkamer. Dat laat bijvoorbeeld zien of het beleid wel goed doordacht is. Directeur verantwoordingsonderzoek Miranda Pirkovski van de Algemene Rekenkamer: “Wij zeggen: wat je aan de voorkant niet goed regelt, heeft effect op het resultaat. Als de conclusie van een beleidsonderzoek is dat daar problemen zitten, kan daar in de volgende cyclus rekening mee worden gehouden. Kamerleden kunnen daar met de minister over praten in het verantwoordingsdebat. Daar worden soms scherpe discussies gevoerd.”

Het eerste verantwoordingsdebat is plenair. Dat wil zeggen dat alle Kamerleden eraan mee kunnen doen. Later bespreken ze de afzonderlijke jaarverslagen van de ministeries in de Kamercommissies die zich met dat specifieke onderwerp bezighouden. De Algemene Rekenkamer geeft van tevoren briefings over haar onderzoeken aan de Kamercommissies die dat willen. Daarin legt zij de uitkomsten van haar onderzoeken uit. Zo kunnen de leden van de Kamercommissies zich goed voorbereiden op de debatten met de ministers.