Ruimtelijke ordening en natuur

De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke belangen. Het Rijk werkt er samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan, dat Nederland bereikbaar is en aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Wij doen onderzoek naar hoe het Rijk deze taak uitvoert.

Recente publicatie

Focus op kosten windenergie op zee (2018)

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit het rapport Focus op kosten windenergie op zee van de Algemene Rekenkamer.