Garantiefaciliteit bancaire leningen

In 2008 ontstonden er liquiditeitsproblemen bij de financiële instellingen in Nederland. Hierdoor kwam de kredietverlening van banken aan bedrijven en particulieren in gevaar. Om dit probleem aan te pakken heeft de Staat tussen oktober 2008 en december 2010 garanties afgegeven aan de financiële instellingen. Deze garantstelling moest ertoe leiden dat zij geld bleven uitlenen. De interventie staat bekend als ‘Garantiefaciliteit bancaire leningen’. Deze interventie is inmiddels afgesloten en heeft een positief eindsaldo voor de Staat van ruim € 1,5 miljard.

Garantiefaciliteit bancaire leningen

Aard van de interventie

De garantiefaciliteit die de Staat in 2008 instelde hield in dat Nederlandse banken met staatsgarantie geld konden lenen op de kapitaalmarkt. De banken moesten daarvoor wel een garantievergoeding aan de Staat betalen. Door het afgeven van de garanties liep de Staat immers risico. De verstrekte garanties hadden een vooraf bepaalde looptijd. De laatste garanties liepen af in december 2014.

Wie waren de begunstigden?

Zes financiële instellingen hebben tussen 2008 en 2014 gebruikgemaakt van de garantiefaciliteit interbancaire leningen:

 1. ABN AMRO
 2. Achmea
 3. ING
 4. Leaseplan Bank
 5. NIBC
 6. SNS Reaal

Wat heeft de interventie gekost?

In het kader van de garantiefaciliteit interbancaire leningen heeft de Staat de volgende bedragen ter beschikking gesteld:

 • € 18,7 miljard aan ABN-AMRO
 • € 2,2 miljard aan Achmea
 • € 10,9 miljard aan ING
 • € 6,4 miljard aan Leaseplan Bank
 • € 6,5 miljard aan NIBC
 • € 5,6 miljard aan SNS Reaal

De Nederlandse Staat heeft sinds 2008 dus in totaal € 50,3 miljard ter beschikking gesteld in het kader van de garantiefaciliteit.

Tot daadwerkelijke uitgaven is het niet gekomen, want de financiële instellingen hebben geen gebruikgemaakt van de garanties die de Staat heeft afgegeven. De Staat heeft zodoende ook geen rentekosten gemaakt voor de garantstelling. Per saldo heeft de maatregel de Staat dus geen geld gekost.

Wat heeft de garantiefaciliteit interbancaire leningen gekost? (in miljoenen euro’s)
Uitkeringen als gevolg van verleende garantie 0
Rentekosten 0
Totaal uitgaven 0

Wat heeft de interventie opgeleverd?

Tot en met december 2013 heeft de Staat voor de garantstelling een vergoeding van € 1,4 miljard ontvangen van de zes financiële instellingen die gebruikgemaakt hebben van de garantiefaciliteit. Over deze vergoeding heeft de Staat € 131 miljoen aan rente ontvangen. De totale ontvangsten van de Staat voor de garantieregeling bedragen daarmee € 1,5 miljard.

Wat heeft de garantiefaciliteit interbancaire leningen opgeleverd? (in miljoenen euro’s)
Garantievergoeding 1.384
Renteontvangsten garantievergoeding 131
Totaal ontvangsten 1.515
Af: totaal uitgaven 0
Saldo 1.515

Meer informatie in ons online archief

Wilt u meer informatie hebben over de maatregelen die de Nederlandse Staat sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 heeft getroffen? In ons online archief vindt u totaaloverzichten met alle financiële gegevens en de bijbehorende historische ontwikkelingen.