Industrie

Omdat Nederland partner is in het JSF-programma, kan de Nederlandse industrie meedoen aan ontwikkeling, productie en onderhoud van de JSF. Dit levert werkgelegenheid op. Dat was voor de politiek een belangrijke reden om te kiezen voor deelname van Nederland aan het JSF-programma.

In de voortgangsrapportages Vervanging F-16 / Verwerving F-35 staat een kaart met alle bedrijven die orders ontvangen uit het JSF-programma.

Contracten

Er zijn 2 soorten contracten met Nederlandse bedrijven:

  • rechtstreekse orders: er wordt een bestelling gedaan;
  • raamcontracten: dit betekent dat er nog geen concrete orders worden geplaatst, maar dat er alleen het voornemen is om in de toekomst orders te plaatsen bij het bedrijf waarmee een raamcontract is afgesloten.

Afdracht aan de Staat

Door mee te doen in het JSF-programma, investeert Nederland in de ontwikkeling en productie van de JSF. Deze investering kost meer dan een bestaand toestel kopen, maar levert ook orders en werkgelegenheid op voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. Daarom heeft de Nederlandse Staat een Medefinancieringsovereenkomst gesloten met de industrie. De afspraak is dat de industrie een percentage van de omzet afdraagt. Zo wordt een deel van de extra kosten gedekt.

Werkgelegenheid en JSF-programma

In 2012 heeft onderzoeksbureau SEO in opdracht van de minister van Defensie onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid als Nederland door zou gaan met het JSF-programma of uit het JSF-programma zou stappen.

De conclusie van het onderzoek was dat de bijdrage van het JSF-project aan de werkgelegenheid op landelijk niveau twijfelachtig is. Het JSF-programma levert omzet en toegevoegde waarde op voor bedrijven die daar werk uit krijgen. Maar er is geen merkbaar effect op de werkgelegenheid. Dat komt omdat het werk aan de JSF ander werk verdringt. Bedrijven die opdrachten krijgen voor de JSF trekken personeel weg van projecten voor bijvoorbeeld de Airbus. Er komt dan netto geen werkgelegenheid bij.

Ook als Nederland uit het JSF-programma zou stappen, dalen de omzet en de toegevoegde waarde van de industrie aan orders voor de JSF. Maar ook dan is geen merkbaar effect op de werkgelegenheid.

Het CPB was in 2001 en in 2009 al tot dezelfde conclusie gekomen.