Ik wil graag de cijfers hebben achter een bepaald onderwerp.

Anders dan de naam misschien doet vermoeden, beschikt de Algemene Rekenkamer niet over een databank. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een goede vindplaats voor statistisch materiaal. Voor onze onderzoeken duiken we wel de cijfers in. Die publiceren wij dan als het rapport wordt uitgebracht, soms in de vorm van een opendatabestand. Die informatie is vaak een momentopname; we actualiseren dergelijke bestanden niet.
In het algemeen geldt: als we  geen onderzoek hebben gedaan naar een bepaalde maatschappelijke of bestuurlijke kwestie, hebben wij er ook geen gegevens over.