Ik heb een klacht over de overheid.

Voor problemen met de overheid, hoe groot of hoe klein ook, kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Heeft u een klacht over bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de provincie of een andere overheidsinstelling; de Nationale ombudsman behandelt deze klachten. Klachten over de gemeenten behandelt de Nationale ombudsman niet altijd. Sommige gemeenten hebben een eigen ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).