Hoe kan ik een suggestie doen voor een onderzoek door de Algemene Rekenkamer?

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. We zijn een onafhankelijk instituut en zijn dus geen onderdeel van de regering of het parlement. Dit betekent ook dat we – binnen onze wettelijke taken - zelf bepalen wat en wanneer we onderzoeken. 

In die onderzoeken gaan we na of de rijksoverheid het publieke geld, jaarlijks zo’n 280 miljard euro, volgens de regels heeft ontvangen en uitgegeven. We onderzoeken ook of het beleid van de minister goed werkt. En we gaan bij ons onderzoek na of de rijksoverheid efficiënt werkt. Kortom: we laten zien wat het publieke geld oplevert.

Heeft u een suggestie voor een onderzoek dat in deze context past? Dan nodigen wij u van harte uit een mail met uw suggestie te sturen naar suggestie@rekenkamer.nl. We nemen alle suggesties in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw suggestie. 

De Algemene Rekenkamer onderzoekt geen individuele gevallen en kan burgers die een concreet probleem ervaren met de rijksoverheid ook niet rechtstreeks helpen. Hiervoor verwijzen we u naar de organisatie waarmee u een probleem ervaart of de Nationale ombudsman.