Hoe kan ik een suggestie doen voor een onderzoek voor de Algemene Rekenkamer?

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. We zijn een onafhankelijk instituut en zijn dus geen onderdeel van de regering of het parlement.
Dit betekent ook dat we volledig vrij zijn en zelf bepalen wat en wanneer we onderzoeken. Soms krijgen we verzoeken van de Tweede - of Eerste Kamer of bewindslieden om onderzoek te doen. In de praktijk honoreren we zulke verzoeken meestal, mits onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben. Signalen en reacties uit de samenleving, van mensen, bedrijven of organisaties bekijken we zorgvuldig. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken bij lopende onderzoeken of bij de afwegingen die we maken om nieuwe onderzoeken te starten.