Bestuurskosten 2024

Onder bestuurskosten vallen de kosten voor lectuur (zoals functioneel relevante boeken en tijdschriften); dienstauto; functionele reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland; functionele lunches en diners (extern); deelname aan congressen; functionele cursussen en opleidingen; functionele lidmaatschappen.

Bestuurskosten 2024 per kwartaal

Bedragen in €
Collegelid 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal
Duisenberg 36,37 36,37
Irrgang 1.743,88 1.743,88
Joziasse
totaal 1.780,25 1.780,25