Bestuurskosten 2023

Onder bestuurskosten vallen de kosten voor lectuur (zoals functioneel relevante boeken en tijdschriften); dienstauto; functionele reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland; functionele lunches en diners (extern); deelname aan congressen; functionele cursussen en opleidingen; functionele lidmaatschappen.

Wet open overheid

In het kader van de Wet open overheid heeft het College van de Algemene Rekenkamer besloten om de bestuurskosten, onderliggende facturen en declaraties van collegeleden in gewone dienst vanaf 1 juli 2023 op kwartaalbasis actief openbaar te maken.

Bestuurskosten 2023 per kwartaal

Bedragen in €
Collegelid 3e kwartaal 4e kwartaal totaal
Duisenberg 600,42 600,42
Irrgang 1.008,70 3.227,46 4.236,16
Joziasse 1.032,03 1.032,03
totaal 1.008,70 4.859,91 5.868,61