Aanbevelingslijst nieuw collegelid in buitengewone dienst Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft een aanbevelingslijst van vier kandidaten voor de vacante positie van collegelid in buitengewone dienst vastgesteld. Deze namenlijst is op 10 oktober 2019 ter beschikking gesteld aan de Tweede Kamer.

De aanbevelingslijst is als volgt:

  1. Mevrouw drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C; meervoudig commissaris; IT auditor
  2. Mevrouw prof. dr. C.A.R. Hilhorst; hoogleraar IT in Business, Nyenrode Business Universiteit
  3. Mevrouw drs. G. van Vollenhoven-Eikelenboom AAG; zelfstandig adviseur en bestuurder
  4. De heer S.P. Baboeram Panday AA, CFO – lid Raad van Bestuur/statutair bestuurder Talpa Media/Talpa Holding

De Comptabiliteitswet 2016 biedt de mogelijkheid om drie collegeleden in buitengewone dienst bij de Algemene Rekenkamer te benoemen. Het college van de Algemene Rekenkamer heeft besloten de laatste vacante positie te gaan invullen. De Comptabiliteitswet schrijft voor dat de Algemene Rekenkamer bij een vacature voor een lid of lid in buitengewone dienst voor de Tweede Kamer een aanbevelingslijst met vier kandidaten opstelt. In een openbare sollicitatieprocedure konden belangstellenden zich aanmelden voor de vacature.

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat op dit moment uit Arno Visser (president), Francine Giskes (lid) en Ewout Irrgang (lid). Mark van Twist en Paul Doop zijn de huidige twee leden in buitengewone dienst. Het college hoopt de nieuwe collega eind 2019/begin 2020 te kunnen verwelkomen.

De Tweede Kamer stelt na een eigen procedure een voordracht van drie personen vast. Die voordracht wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd aan de ministerraad. De benoeming van het nieuwe lid in buitengewone dienst vindt daarna plaats bij Koninklijk Besluit. Een buitengewoon lid van de Algemene Rekenkamer wordt voor het leven benoemd.