2010

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2010.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
14 december 2010 Kredietcrisis en EU-landencrisis: Interventies en vervolg; Vierde rapportage: tweede en derde kwartaal 2010 31941 (nr. 8-9)
9 december 2010 Brief aan Tweede Kamer aanpak van verantwoording hulpgelden voor Haïti 32293 (nr. 7)
8 december 2010 Milieuvervuiling door zeeschepen, Terugblik 2010 28040 (nr. 5)
17 november 2010 Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010 24170 (nr. 111)
10 november 2010 Brief aan Tweede Kamer: Overzicht Spooruitgaven 2011 (FENS) 29984 (nr. 237)
11 oktober 2010 Brief aan Tweede Kamer over oprichting Stichting Administratiekantoor en bevoegdheden Algemene Rekenkamer (ABN AMRO) 32000 (nr. 5)
8 oktober 2010 Brief aan Tweede Kamer over plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB 32432 (nr. 7)
7 oktober 2010 Brief aan Tweede Kamer over transparantie ontwikkelingssamenwerking 32500-V (nr. 6)
5 oktober 2010 Brief aan Tweede Kamer over controle van NAVO-uitgaven 28676 (nr. 115)
24 september 2010 e.v. Factsheets beschikbaarheid beleidsinformatie begroting 2011 en flyers over rapport bij het jaarverslag 2009 32500 (nr. 4, 14-27)
9 september 2010 Brief aan Tweede Kamer over Herziening financieel reglement van de Europese Unie 32437 (nr. 4)
17 juni 2010 Vooropname 2010; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek 32425
18 mei 2010 Staat van de beleidsinformatie 2010 32380
18 mei 2010 Rijk verantwoord 2009 32360
18 mei 2010 Rapporten bij de jaarverslagen 2009 32360
18 mei 2010 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 32381
18 mei 2010 Kredietcrisis: interventies en vervolg. Derde rapportage: vierde kwartaal 2009 en eerste kwartaal 2010 31941 (nr. 6)
18 mei 2010 Inzicht in belastinguitgaven, specifieke uitkeringen en subsidies NDS 2010D22737
15 april 2010 Brief aan Tweede Kamer over rapport GAO over JSF-programma 31300 (nr. 15)
1 april 2010 Bijdrage Algemene Rekenkamer aan brede heroverwegingen 32359 (nr. 2)
25 maart 2010 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2009, Werkprogramma 2010 en Strategie 2010-2015 32352
25 maart 2010 Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 32341
25 maart 2010 Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Terugblik 2010 32338
25 maart 2010 Functioneren Kustwacht Nederland; Terugblik 2010 30060 (nr. 10)
25 maart 2010 Immigratie- en Naturalisatiedienst; Terugblik 2010 30240 (nr. 17)
25 maart 2010 Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 32340
10 maart 2010 Brief aan Tweede Kamer over gesloten jeugdzorg 31839 (nr. 48)
17 februari 2010 Geldstromen ontwikkelingssamenwerking 32318
11 februari 2010 Informatiehuishouding van het Rijk: Overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie 32307
10 februari 2010 EU-trendrapport 2010 32306
4 februari 2010 Monitoring verwerving Joint Strike Fighter: Stand van zaken augustus 2009 31300 (nr. 13)
14 januari 2010 Kredietcrisis 2008/2009. Tweede rapportage: tweede en derde kwartaal 2009 31941 (nr. 3)
14 januari 2010 Brief met Overzicht stimuleringsmaatregelen kabinet in het kader van kredietcrisis 31371 (nr. 305)