2008

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2008.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
18 december 2008 Opvang zwerfjongeren 2008 31827
16 december 2008 Lessen van de tsunami; Verantwoording over, controle van en transparantie in Nederlandse hulp 29956 (nr. 15)
12 november 2008 Herstructurering bedrijventerreinen 31760
6 november 2008 Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren 31749
31 oktober 2008 Review methodiek IOOV voor onderzoek naar zeven samenwerkingsafspraken bij de politie 29628 (nr. 103)
30 oktober 2008 Duurzame visserij 31748
9 oktober 2008 Krachtwijken. Monitoring en verantwoording van het beleid 31723
30 september 2008 Goed bestuur in uitvoering 31729
23 september 2008 Topsport in Nederland 31711
11 september 2008 Publieke omroep in beeld: Financiering, bedrijfsvoering en toezicht 31557
4 september 2008 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31554
1 juli 2008 Lessen uit ICT-projecten bij de overheid, deel B 26643 (nr. 130)
26 juni 2008 Op weg van aanbod naar vraag in zorg en onderwijs; Een verkennend onderzoek naar de transitie van aanbod-naar vraagsturing  
18 juni 2008 Alerteringssysteem Terrorismebestrijding 31499
17 juni 2008 Europese regelgeving; Implementatie van Europese richtlijnen en handhaving van Europese verordeningen in Nederland 31498
12 juni 2008 Duurzaamheid intensieve veehouderij 31478
5 juni 2008 Drinkwater in ontwikkelingslanden 31484
3 juni 2008 Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering 31477
21 mei 2008 Rijk verantwoord 2007 31444
21 mei 2008 Rapporten bij de jaarverslagen 2007 31444
21 mei 2008 Inrichting Programmaministerie voor Jeugd en Gezin 31445
21 mei 2008 Staat van de beleidsinformatie 2008 31456
21 mei 2008 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2007  
20 mei 2008 Brief aan Tweede Kamer over monitoringsactiviteiten Joint Strike Fighter (JSF) 31300 (nr. 5)
27 maart 2008 Verslag 2007 31397
27 maart 2008 Ketenbesef op de werkvloer 31394
27 maart 2008 Handhaven en gedogen, Terugblik 2008 30050 (nr. 4)
27 maart 2008 Fysieke controles op Europese subsidies voor boter, Terugblik 2008 29735 (nr. 3)
27 maart 2008 Reductie administratieve lasten voor het bedrijfsleven, Terugblik 2008 30605 (nr. 3)
27 maart 2008 Voedselveiligheid en diervoeders, Terugblik 2008 30400 (nr. 8)
27 maart 2008 Belastingen als beleidsinstrument, Terugblik 2008 26452 (nr. 5)
11 maart 2008 Signaleren van fraude, Studierapport 31388
6 maart 2008 Beroepspraktijkvorming in het mbo 31368
21 februari 2008 Bestuur op afstand in beeld, Tien jaar onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar instellingen op afstand van het Rijk  
7 februari 2008 EU-trendrapport 2008 31335
31 januari 2008 ICT-project huur- en zorgtoeslag 31333
17 januari 2008 Opvang zwerfjongeren 2007 31323