2007

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2007.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
8 februari 2007 EU-trendrapport 2007 30955
29 maart 2007 Beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland, Terugblik 2007 30149 ( nr. 4)
29 maart 2007 Functioneren Kustwacht Nederland, Terugblik 2007 30060 (nr. 8)
29 maart 2007 Gebruik van grenscontroles bij terrorismebestrijding, Terugblik 2007 30315 (nr. 5)
29 maart 2007 Premie-inning werknemersverzekeringen, Terugblik 2007 30130 (nr. 6)
29 maart 2007 Aanpak lokaal veiligheidsbeleid, Terugblik 2007 30085 (nr. 3)
29 maart 2007 Voortgang bodemsanering, Terugblik 2007 30015 (nr. 16)
29 maart 2007 Toezicht op Luchtverkeersleiding Nederland, Terugblik 2007 29825 (nr. 5)
29 maart 2007 Fraudebestrijding: stand van zaken 2004, Terugblik 2007 29810 (nr. 4)
29 maart 2007 Geluidsisolatie Schiphol fase 2, Terugblik 2007 29750 (nr. 14)
29 maart 2007 Groenestroom, Terugblik 2007 29630 (nr. 4)
29 maart 2007 Sociale werkvoorziening, Terugblik 2007 28130 (nr. 5)
29 maart 2007 Peer review Algemene Rekenkamer
29 maart 2007 Verslag 2006 31113
24 april 2007 Tariefstelling stadsverwarming 30150
15 mei 2007 Subsidieregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP) 31028
16 mei 2007 Aanbesteding ICT-component P-direct 31027
16 mei 2007 Beloningen en ontslagregelingen rechterlijke macht: De Hoge Raad der Nederlanden 31033
16 mei 2007 Beloningen en ontslagregelingen rechterlijke macht: Het Openbaar Ministerie 31032
16 mei 2007 Beloningen en ontslagregelingen bij de rechterlijke macht: De Rechtspraak 31030
16 mei 2007 Staat van de beleidsinformatie 2007 31029
16 mei 2007 Rapporten bij de jaarverslagen 2006 31031
16 mei 2007 Rijk verantwoord 2006 31031
30 mei 2007 Toezicht op mededinging door de NMa 31055
20 juni 2007 Risicobeheersing HSL-Zuid 31072
21 juni 2007 Bescherming van natuurgebieden 31074
3 juli 2007 Oordeel bij EU-lidstaatverklaring 2006 31095
7 september 2007 Antwoord van de Algemene Rekenkamer op vraag van de leden Gesthuizen en Irrgang
12 september 2007 Overzicht fouten en onzekerheden Europese aanbestedingen 2006
25 september 2007 Aanbestedingsbeleid Ministerie van BZK en Klpd 31207
4 oktober 2007 Detentie, behandeling en nazorg voor criminele jeugdigen 31215
11 oktober 2007 Leren van parlementair onderzoek 31235
16 oktober 2007 Kopzorgen. Zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of psychi(atri)sche problemen 31245
1 november 2007 Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten: Implementatie in Nederland 31252
29 november 2007 Lessen uit ICT-projecten bij de overheid 26643 (nr. 100)
30 november 2007 Financiering onderwijsvernieuwingen voortgezet onderwijs 1990-2007 31007 (nr. 12)
4 december 2007 Monitoring verwerving Joint Strike Fighter: Stand van zaken september 2007 31300