2006

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2006.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
10 januari 2006 Brief aan Tweede Kamer over uitkomsten internationale conferentie en voortgang monitoringonderzoek JSF 26488 (nr. 40)
9 februari 2006 EU-trendrapport 2006 30455
23 maart 2006 Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen 30498
30 maart 2006 Verslag 2005 van de Algemene Rekenkamer 30528
30 maart 2006 Zicht op taakuitvoering politie, Terugblik 2006 28791 (nr. 6)
30 maart 2006 Doelmatigheidsinformatie in begroting en jaarverslag, Terugblik 2006 29261 (nr. 3)
30 maart 2006 Zicht op prestaties Autoriteit Financiele Markten, Terugblik 2006 29635 (nr. 5)
30 maart 2006 Accijnzen op minerale olien: toezicht doorgelicht, Terugblik 2006 29635 (nr. 5)
30 maart 2006 Convenanten uitgaansgeweld, Terugblik 2006 29661 (nr. 5)
30 maart 2006 Preventieve gezondheidszorg, Terugblik 2006 29300 (nr. 5)
30 maart 2006 Zorg voor verslaafden, Terugblik 2006 29660 (nr. 6)
30 maart 2006 Grip op informatievoorziening. IT-governance bij ministeries 30505
17 mei 2006 Ontslagregelingen hogere ambtenaren bij het Rijk 2004 en 2005 30555
17 mei 2006 Rapporten bij de jaarverslagen 2005 30550
17 mei 2006 Rijk verantwoord 2005 30550
17 mei 2006 Staat van de beleidsinformatie 2006 30558
1 juni 2006 Controle van aangiften inkomstenbelasting particulieren 30575
21 juni 2006 Reductie administratieve lasten 30605
5 oktober 2006 Ecologische Hoofdstructuur 30825
11 oktober 2006 Managementinformatie over inzetbaarheid Defensie 30840
11 oktober 2006 Monitoring verwerving Joint Strike Fighter: stand van zaken september 2006 26488 (nr. 51)
18 oktober 2006 Marine pollution from ships, Joint report based on national audits 2000-2003
19 oktober 2006 Continuïteit en toegankelijkheid van zorg voor chronisch zieken 30842
26 oktober 2006 Werklozen zonder startkwalificatie 30851
26 oktober 2006 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5; Twaalf departementale rapporten 30850
26 oktober 2006 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5; Deel II: Uitwerking naar thema's en ministeries 30850
26 oktober 2006 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5; Deel I: Hoofdrapportage op hoofdlijnen 30850
26 oktober 2006 Achtergrondstudie: Goed bestuur tussen publiek en privaat; Ontwikkelingen in bestuur, beleid en regelgeving
19 december 2006 Vooropname 2007 30916
19 december 2006 Werkprogramma 2007