2002

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2002.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
7 november 2002 Staat van de beleidsevaluatie 2002 28656
6 november 2002 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 3 28655
6 november 2002 Systemen van checks and balances bij rechtspersonen met een wettelijke taak Achtergrondstudie bij het onderzoek ‘Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 3’
29 oktober 2002 Informatievoorziening grote projecten 28645
29 oktober 2002 Handreiking informatievoorziening grote projecten
25 september 2002 Toelating bestrijdingsmiddelen voor de landbouw 28615
3 juli 2002 Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking 28472
2 juli 2002 Belangen minister Jorritsma 28469
4 juni 2002 Zicht op beleidsintensiveringen 28423
5 juni 2002 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ESF-gelden 28382
5 juni 2002 Rechtmatigheidsonderzoek 2001; Algemeen deel onderzoek financiële verantwoordingen 2001 28381
5 juni 2002 Rapporten bij de financiële verantwoording 2001 28380
30 mei 2002 Combined report on the notification of State aid
29 maart 2002 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Rapport 'Reactie van de Algemene Rekenkamer op het Referentiekader mededeling over de Bedrijfsvoering' 26573 (73-74)
28 maart 2002 Zorgen voor toegankelijkheid in de ouderen- en gehandicaptenzorg 28281
28 maart 2002 Euregio's: grensoverschrijdend financieel beheer 28280
28 maart 2002 Preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit 28282
18 maart 2002 Brief aan Tweede Kamer met commentaar bij de 4e Voortgangsrapportage VBTB 26573 (nr. 72)
21 maart 2002 Jaarverslag van de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer in het jaar 2001, Werkprogramma 2002 28270
21 maart 2002 Bestrijding uitstoot broeikasgassen 28272
21 maart 2002 Handhaving door rijksinspecties 28271
14 maart 2002 Opvang zwerfjongeren 28265
28 februari 2002 Een vlucht door de tijd: rekenkamers en de F16 28235
7 februari 2002 ESF3-geld ministeries 1994-1999 26642 (nr. 39-40)
24 januari 2002 VBTB in begrotingen 2002 per ministerie
24 januari 2002 VBTB in begrotingen 2002, Algemeen deel 26573 (nr. 68-69)