2001

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2001.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
30 januari 2001 Aanpak onderwijsachterstanden 27020 (nr. 21-22)
15 februari 2001 Beleidsinformatie huursubsidie
15 februari 2001 Interne controle van de financiële transacties van het Ministerie van Economische Zaken
1 maart 2001 Efficiëntie van arbeidsbureaus
22 maart 2001 Grotestedenbeleid 27650
29 maart 2001 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 2 27656
29 maart 2001 Voorbereiding invoering euro 27657
29 maart 2001 Jaarverslag over de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer in 2000, Programma voor het jaar 2001 van de Algemene Rekenkamer 27655
9 april 2001 Veranderteams rechterlijke organisatie
10 april 2001 Onderwijs in Allochtone Levende Talen (Oalt)
8 mei 2001 M en O-beleid Douane
10 mei 2001 Kwaliteit informatievoorziening Cadans en IB-Groep
16 mei 2001 Rapporten bij de financiële verantwoording 2000 27700
16 mei 2001 Rechtmatigheidsonderzoek 2000 27725
16 mei 2001 VBTB en informatiesystemen
16 mei 2001 Achtergrondstudie Bedrijfsvoering, Een perspectief op bedrijfsvoering bij de overheid in Nederland en daarbuiten
5 juni 2001 Brief aan Tweede Kamer met het commentaar van de Algemene Rekenkamer op de voortgangsrapportage VBTB 26573 (nr. 66)
14 juni 2001 Voorbereiding rampenbestrijding 27795
21 juni 2001 Modernisering verantwoording en toezicht Ziekenfondswet 27811
21 juni 2001 De rol van het zorgkantoor 27810
26 juni 2001 Invoering mineralenaangiftesysteem 27825
19 juli 2001 Sturing en beheersing van het WAO-proces
31 juli 2001 Verantwoordingsinformatie Nationale Schuld
11 september 2001 Fiscalisering Omroepbijdrage
16 oktober 2001 Milieuvervuiling door zeeschepen 28040
1 november 2001 Aanleg Betuweroute: projectbeheersing en financiering 28070
21 november 2001 Aanmelding van steunmaatregelen bij de Europese Unie
27 november 2001 Stimulering midden- en kleinbedrijf en ondernemerschap 28115
29 november 2001 Hulpmiddelen in de gezondheidszorg 28120
6 december 2001 Sociale werkvoorziening 28130
6 december 2001 Reïntegratie arbeidsongeschikten 28131
13 december 2001 Van gulden naar euro: de rijksoverheid rekent om 28164
18 december 2001 Begeleiding en herplaatsing van voortijdige schoolverlaters