2000

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2000.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
18 januari 2000 Verdieping Westerschelde 26980
20 januari 2000 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen 26981
20 januari 2000 Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak 26982
3 februari 2000 Controle en toezicht op ESF-subsidies 26995
17 februari 2000 Kwaliteitszorg hoger onderwijs 27010
13 maart 2000 Toezicht op Arbeidsvoorziening
16 maart 2000 Toezicht op Staatsbosbeheer 27045
30 maart 2000 Organisatie van beleidsevaluatie 27065
30 maart 2000 Vermogensvorming bij instellingen op afstand van het rijk 27066
30 maart 2000 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1999, Onderzoeksprogramma 2000 27064
19 april 2000 Integriteitsbeleid bij gevangenissen 27080
20 april 2000 Administration of arable area payments in the Netherlands, Sweden and Engeland
28 april 2000 Informatievoorziening klachtrecht en medezeggenschap patiënten zorgsector
17 mei 2000 Rapporten bij de financiële verantwoordingen over het jaar 1999 27127
17 mei 2000 Rechtmatigheidsonderzoek 1999 27153
17 mei 2000 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording; Beleidsprioriteiten 1999 en 2000 26573 (nr. 25)
17 mei 2000 Handreiking Verantwoorden over Beleid
17 mei 2000 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording; Verantwoorden over beleid 26573 (nr. 26)
17 mei 2000 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording; Voortgangsrapportage VBTB nader beschouwd 26573 (nr. 27)
15 juni 2000 Planning en indicatie AWBZ-voorzieningen 27180
22 juni 2000 Beleidsinformatie Betuweroute 27195
13 juli 2000 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording, VBTB-voorbeeldbegrotingen 2000 26573 (nr. 33)
31 augustus 2000 Inburgering en taalonderwijs allochtonen 27275
14 september 2000 Verantwoorde cijfers in de zorg 27285
5 oktober 2000 Gedetineerdenzorg buitenland 27430
2 november 2000 Museale collecties van het Rijk 27470
9 november 2017 Bekostiging ziekenhuiszorg 27490
16 november 2000 Uitvoering destructiewetgeving 27495
16 november 2000 Beheer, controle en toezicht ESF 2000-2006
7 december 2000 EU-structuurfondsen: geld voor ontwikkeling en achterstand 27546
7 december 2000 EU-technologiesubsidies 27545
14 december 2000 Opsporing en vervolging van fraude 27555