1999

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 1999.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
28 januari 1999 Huisvesting justitiële diensten 26385
4 februari 1999 Inspectie voor de Gezondheidszorg 26395
11 februari 1999 Toezicht op keuringen in Nederland 26400
4 maart 1999 Integratiebeleid etnische minderheden 26426
4 maart 1999 EU-geldstromen 1995-1998 26425
18 maart 1999 Belastingen als beleidsinstrument 26452
18 maart 1999 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1998 en Onderzoeksprogramma 1999 26450
18 maart 1999 Douane en Douanita, onderzoek naar niet-fiscale douanetaken 26451
25 maart 1999 Programmahulp 26455
20 april 1999 Aanpak millenniumvraagstuk en sociale zekerheid 26486
29 april 1999 Naleving internationale afspraken over wetlands 26490
19 mei 1999 Financiële functie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
19 mei 1999 Financiële functie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 mei 1999 Ambitieus, maar haalbaar. Analyse en aanbevelingen voor verantwoording over beleidsprestaties 26588
17 juni 1999 Bodemsanering gasfabrieksterreinen 26590
17 juni 1999 Inspectie van de Ruimtelijke Ordening 26585
23 juni 1999 Toezicht op het spoor 26615
23 juni 1999 Aanpak illegale arbeid 26617
23 juni 1999 Uitvoering toezicht gemeentelijke sociale-zekerheidswetten 26616
29 juni 1999 Rechtmatigheidsonderzoek 1998 26627
29 juni 1999 Terugkeerbeleid afgewezen asielzoekers 26626
29 juni 1999 Voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik 26625
2 september 1999 Aanpak millenniumvraagstuk en veiligheid 26715
9 september 1999 M en O-beleid Particulieren 26710
29 september 1999 Aardgasbaten 26811
11 oktober 1999 Procesmanagement bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
14 oktober 1999 Premievaststelling zorg en sociale zekerheid 26845
28 oktober 1999 Milieutaak energiebedrijven: verslaglegging en toezicht 26860
11 november 1999 Omgaan met vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst 26887
25 november 1999 Bijdragen aan Internationale Organisaties 26895
2 december 1999 Dienstpistolen politie 26901
16 december 1999 Internationale militaire samenwerking 26950