1998

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 1998.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
2 december 1999 Dienstpistolen politie 26901
19 maart 1998 Totstandkoming en vormgeving USZO 25935
31 maart 1998 Garanties van het Rijk 25945
31 maart 1998 Financiële aspecten van verzelfstandigingen 25950
31 maart 1998 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1997 25955
31 maart 1998 Toezicht op uitvoering publieke taken 25956
6 april 1998 Bestrijding werkloosheid met Europese gelden 25965
9 april 1998 Beheer en archivering van digitale bestanden 25970
9 april 1998 Lessons Learned Rapport van de Algemene Rekenkamer in samenwerking met de rekenkamers van Noorwegen, Denemarken, België en de Verenigde Staten over de geleerde lessen bij de aanschaf van het F16-gevechtsvliegtuig 26253
16 april 1998 Toezicht op de FMO 25995
12 mei 1998 Privatisering van het ABP 26015
20 mei 1998 Streekvervoer 26045
28 mei 1998 Bestrijding onderwijsachterstand in het voortgezet onderwijs 26040
28 mei 1998 De fiscale faciliteit voor het leerlingwezen 26060
28 mei 1998 Beleidsvoorbereiding secundair beroepsonderwijs 26065
16 juni 1998 Onderzoek afkoop subsidies beleggers en particuliere verhuurders 26003
30 juni 1998 Rechtmatigheidsonderzoek 1997, rapporten bij de financiële verantwoording 1997 26100
30 juni 1998 Milleniumproblematiek 26100
24 september 1998 Uitwisseling van recherche-informatie tussen CRI en politieregio's 26215
1 oktober 1998 Geluidshinder Defensie 26230
1 oktober 1998 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland 26231
8 oktober 1998 Kwaliteit uitvoering Europese akkerbouwregeling 26240
13 oktober 1998 Toestemming voor schenking door De Nederlandsche Bank 26248
27 oktober 1998 Groeicijfers Schiphol 26265
29 oktober 1998 M en O-beleid Vennootschapsbelasting 26267
5 november 1998 Elektronische uitwisseling werknemersgegevens in de sociale zekerheid 26266
3 december 1998 Europese meldingsverplichtingen 26310
4 december 1998 Europese gelden voor de grote steden
11 december 1998 Evaluaties vooraf van rijksbeleid
15 december 1998 Financieel beheer politieregio's 26340
16 december 1998 Het millenniumvraagstuk en zorg 26362