1997

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 1997.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
30 januari 1997 Nationaal Schengen Informatie Systeem 25200
6 februari 1997 Beheersing vervangingsuitgaven in primair en voortgezet onderwijs 25220
20 februari 1997 Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 25235
20 februari 1997 Zicht en toezicht op gevolgen concernvorming zorgverzekeraars 25236
6 maart 1997 Financieel inzicht in vredesoperatie 25250
27 maart 1997 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1996 25286
27 maart 1997 Klantgerichtheid publieke dienstverlening 25285
9 april 1997 Informatiebeveiliging Belastingdienst 25290
17 april 1997 Herplaatsing en reïntegratie bij het Rijk 25305
22 april 1997 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang 25315
29 mei 1997 Bodemsaneringprogramma van Defensie 25376
29 mei 1997 Afvalpreventie 25375
5 juni 1997 Ontwikkeling en herverdeling politiesterkte 1994-1995 25385
12 juni 1997 Programma Samenwerking Oost-Europa 25395
17 juni 1997 Voorbereiding van plattelandsprojecten met Europese subsidie 25399
19 juni 1997 Fonds Voorheffing Pensioenverzekering 25401
19 juni 1997 Ontvlechting en marktwerking in de sociale zekerheid 25402
14 augustus 1997 Wereldtentoonstelling Sevilla 1992
28 augustus 1997 Informatievoorziening en kengetallen 25471
28 augustus 1997 Rechtmatigheidsonderzoek 1996 en Rapporten bij de financiële verantwoordingen 1996 25470
10 september 1997 Grondtransacties van het Rijk 25510
25 september 1997 Heenzending en tenuitvoerlegging van straffen 25630
2 oktober 1997 Opsporingsorganisatie FIOD 25645
21 oktober 1997 Keuring van vleeskalveren 25685
10 november 1997 Verrekenprijzen en belastingheffing
13 november 1997 Informatievoorziening bij uitvoering van EU-beleid 25735
4 december 1997 Rijksbijdragen in zorg en sociale zekerheid 25765