1996

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 1996.

De stukken zelf vindt u op de website Officiële bekendmakingen, aan de hand van de titel, dossiernummer (en eventueel ondernummer).

Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer
7 februari 1996 Leren van vredesoperaties 24605
13 maart 1996 Premie-inning door bedrijfsverenigingen en Belastingdienst 24630
29 maart 1996 Integriteitsbeleid bij het Rijk: stand van zaken 24655
29 maart 1996 Vergunningen 24656
29 maart 1996 Extra beloningen 24657
29 maart 1996 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1995 24658
11 april 1996 Aspergesteken, Seizoenarbeid in de tuinbouw 24685
6 mei 1996 Vergoeding saneringskosten ziekenhuisvoorzieningen 24705
8 mei 1996 Tankcleaning Rotterdam en andere havenontvangstinstallaties 24715
14 mei 1996 Balansverkorting Volkshuisvesting: uitvoering bruteringsoperatie 24725
25 juni 1996 Huisvesting buitenlandse dienst 24790
29 augustus 1996 Subsidiebeheer 24825
29 augustus 1996

Rechtmatigheidsonderzoek 1995 en Rapporten bij financiële verantwoordingen 1995

24830
5 september 1996 Toezicht op woningcorporaties 24871
11 september 1996 Aanleg Maaskaden 24882
26 september 1996 Verhaalsrecht in de Ziekenfondswet 25025
17 oktober 1996 Gemeentelijke Basis Administratie 25040
24 oktober 1996 Gesubsidieerde Arbeid 25070
30 oktober 1996 Financiële relaties met grote ondernemingen 25080
11 december 1996 Financieel toezicht op omroepverenigingen 25120
18 december 1996 Beleid voor de glastuinbouw 1990 - 1994
19 december 1996 Onderhoud Rijksgebouwen; een evaluatie van een evaluatie