Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer | Eindejaarseditie

Een speciale editie van onze nieuwsbrief, met daarin onze wens voor 2021 en een jaaroverzicht van de best bezochte publicaties op onze website van 2020.

De Algemene Rekenkamer wenst u goede feestdagen en een perspectiefrijk 2021 toe

De skyline van Den Haag, gedomineerd door overheidsgebouwen.

Best bezochte publicatie 2020 #5: Digitalisering aan de grens

De cyberveiligheid van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol is onvoldoende en niet toekomstbestendig. Dat bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Beveiligingstesten op de IT-systemen vinden niet of nauwelijks plaats. De software van twee IT-systemen is zonder de vereiste goedkeuring operationeel. En IT-systemen zijn niet aangesloten op de detectiecapaciteit van Defensie en Schiphol.

Digitalisering aan de grens

Best bezochte publicatie 2020 #4: Geen plek voor grote problemen

De aanpak van wachtlijsten in de ggz is zo breed opgezet, dat patiënten met zware psychische problemen, vaak veroorzaakt door een combinatie van aandoeningen, er niet mee geholpen zijn. Dat bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Naar schatting moeten 11.000 van deze patiënten 4 maanden of langer wachten tot de behandeling kan beginnen. 

Geen plek voor grote problemen

Best bezochte publicatie 2020 #3: Focus op digitaal thuiswerken

Een deel van de ambtenaren bij de rijksoverheid heeft behoefte aan duidelijkere communicatie over het veilig gebruik van samenwerkings-ICT zoals berichtenapps en online vergaderdiensten. Dat bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het gebruik van ICT-middelen tijdens de coronacrisis bij ministeries en de Hoge Colleges van Staat. Sommige ambtenaren gebruiken WhatsApp en privé-e-mail voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie en houden zich daarmee niet aan de veiligheidsrichtlijnen van hun organisaties.

Focus op digitaal thuiswerken

Best bezochte publicatie 2020 #2: Focus op de nettobetalingspositie van Nederland

Hoeveel betaalt Nederland aan de Europese Unie en hoeveel geld komt er via EU-subsidies elk jaar terug? En waarom verschillen ‘Den Haag’ en de Europese Commissie van mening over hoeveel Nederland afdraagt, terwijl het geld wel wordt overgemaakt? De Algemene Rekenkamer zette over deze veelgestelde vragen de feiten op een rij, met de cijfers van de afgelopen 6 jaar.

Wat draagt Nederland bij aan en wat ontvangt Nederland van de EU?

En op #1: de Coronarekening

Met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis werd in 2020 aan verschillende doelen, op onderscheiden manieren veel publiek geld uitgegeven of anderszins verplichtingen aangegaan. Daarnaast zorgden deze crisis en steunmaatregelen zeer waarschijnlijk voor een meerjarige afname van de ontvangsten van de rijksoverheid. In drie verschillende webpublicaties zette de Algemene Rekenkamer de uitgaven op een rij.  

Coronarekening

Plus nog veel meer publicaties in 2020

Bezoek onze website voor een volledig overzicht van al onze publicaties van het afgelopen bijzondere jaar.

Publicaties