Verslag van werkzaamheden 2023: ons inzicht in publiek geld en prestaties van de overheid

2023 was een jaar met een aantal veranderingen voor de Algemene Rekenkamer. Zo werd Pieter Duisenberg benoemd tot president en bericht de organisatie voor het eerst over het aantal gerubriceerde publicaties waarin we onder meer rapporteren over ons onderzoek naar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het jaar van de Rekenkamer is samengevat in het Verslag van werkzaamheden 2023, dat vandaag verschijnt. 

In het Verslag van werkzaamheden staat een overzicht van alle publicaties en een toelichting op enkele publicaties en andere activiteiten. Zo is er te zien dat er in het vorige jaar 59 publicaties uitgebracht, waarvan 34 onderzoeksrapporten. Dat zijn evenveel publicaties als in 2022. Er verschenen 7 doelmatigheidsonderzoeken en 3 focusonderzoeken die inzicht geven in de resultaten van publiek geld.

Figuur Veslag png

Geheimhouding nodig, geheimzinnigheid niet

Eén van onze gerubriceerde rapporten ging over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De titel of het onderwerp van dat rapport kan om veiligheidsredenen niet worden gepubliceerd, maar het feit dat dat onderzoek genoemd wordt, is een stap naar meer transparantie. In veel opzichten zijn de AIVD en MIVD immers niet anders dan andere onderdelen van het Rijk. Ook daar wordt overheidsgeld uitgegeven waarover verantwoording moet worden afgelegd.

Vanwege veiligheidsrisico's wordt ons onderzoek dat gerubriceerd is als 'Staatsgeheim' niet openbaar met de Tweede Kamer gedeeld, maar met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten CIVD, ook wel ‘Commissie Stiekem’ genoemd. Bij gerubriceerd onderzoek is geheimhouding over de inhoud altijd nodig, maar geheimzinnigheid niet. Daarom betracht de Rekenkamer zoveel mogelijk openheid rondom het aantal gerubriceerde publicaties.

Overzicht van alle publicaties

Dit Verslag van werkzaamheden is het eerste onder leiding van de nieuwe president Pieter Duisenberg. De bestuurder en voormalig Kamerlid werd halverwege het jaar benoemd en blikt in het verslag terug op 2023. Hij licht daarnaast zijn visie voor de toekomst toe.