Algemene Rekenkamer reikt scriptieprijs uit

Met een scriptie over financiële prikkels voor inactieven heeft Kim van Berkel (Erasmus Universiteit Rotterdam) de scriptieprijs 2024 van de Algemene Rekenkamer gewonnen. De scriptie sprong eruit. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over stimulering van mensen die bijstandsuitkeringen ontvangen om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

Uitreiking Algemene Rekenkamerscriptieprijs 2024
Beeld: Henriëtte Guest
Collegelid Barbara Joziasse reikt de Algemene Rekenkamerscriptieprijs 2024 uit aan Kim van Berkel (op het scherm). Links winnaar van de 3e prijs Frank Schuiten en rechts winnaar van de 2e prijs Max ten Velde.

Van Berkels masterscriptie heet ‘Incentivizing social assistance recipients: quasi-experimental evidence from trials with earnings exemptions in the Netherlands’. De Rotterdamse studente ontving de prijs op 29 februari 2024 uit handen van Barbara Joziasse, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. De tweede en derde prijs gingen naar Max ten Velde (Rijksuniversiteit Leiden) en Frank Schuiten (Erasmus Universiteit Rotterdam) voor onderzoeken naar het niet-aanvragen van toeslagen en moderne audittechnieken.
De Algemene Rekenkamer vindt contact met universiteiten en studenten belangrijk. De scriptieprijs is een van de initiatieven van de Algemene Rekenkamer om de samenwerking met wetenschappelijke kennisinstellingen en studenten te versterken.
Voor meer informatie over de scriptieprijs zie www.rekenkamer.nl/scriptieprijs