Seminar: naar een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen

Hoe kan de stap van analyse naar actie worden gemaakt? Die vraag staat centraal tijdens het seminar ‘Naar een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen’ dat de Algemene Rekenkamer, het Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën op 23 januari 2024 gezamenlijk organiseren voor beleidsmakers, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Belastingheffing is cruciaal voor het financieren van de overheidsuitgaven. Het belastingstelsel is echter complex, omdat het ook andere – soms zeer specifieke - maatschappelijke doelen dient. Daarvoor zijn allerlei uitzonderingen in het belastingstelsel opgenomen, de zogenaamde 'fiscale regelingen'. Die maken het stelsel ingewikkeld en minder transparant.

Verschillende rapporten van de Algemene Rekenkamer (2021), het Centraal Plan Bureau (2023) en het ministerie van Financiën (2023) geven aan dat het belastingstelsel eenvoudiger kan worden door kritischer naar fiscale regelingen te kijken, waarbij bovendien tegelijkertijd ineffectieve prikkels verdwijnen. Ook kan daardoor de Belastingdienst de belastingwetgeving makkelijker uitvoeren belasting heffen en is de belastingheffing voor de burger en bedrijven beter te begrijpen. 

Het seminar wordt 23 januari a.s. geopend door de demissionaire staatsecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst - Marnix van Rij, waarna Pieter Hasekamp (CPB) en Ewout Irrgang (Algemene Rekenkamer) hierop gaan reflecteren. Aansluitend is een politiek panel met de fiscale specialisten uit de Tweede Kamer. Tijdens het congres zal ook ingegaan worden op een peiling onder de Nederlandse bevolking en kunnen ook de aanwezigen in de zaal kunnen participeren.

Mocht je inhoudelijk meer willen weten over het seminar, dan kan je je aanmelden - voor zover er nog plek is - via de website van het CPB.