Deelnemers Deltacongres worden uitgedaagd de juiste keuzes te maken voor waterveiligheid

Nederland moet écht werk maken van breder waterveiligheidsbeleid. Dat gaat verder dan alleen versterking van dijken, concludeerde de Algemene Rekenkamer in het rapport Voorbij de dijk, dat half oktober verscheen.  Maar hoe? Om dat te beleven, maakte de Rekenkamer een spel. Dat wordt vandaag voor het eerst gespeeld op het Deltacongres in Groningen.

Op het Deltacongres buigen vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten zich over de vraag hoe er vaart komt in de missie om de delta veilig en leefbaar te houden. Zeker nu de kans op overstromingen toeneemt door klimaatverandering, kan dat alleen door een samenspel van maatregelen voor, op én achter de dijk te nemen. Dát leert het spel, dat alleen te winnen is als iedereen samenwerkt en maatregelen voor waterveiligheid op verschillende niveaus worden genomen.

Na de workshop bij het Deltacongres biedt de Algemene Rekenkamer bij voldoende belangstelling workshops aan waarin het spel kan worden gespeeld. Belangstelling? Mail voorlichting@rekenkamer.nl onder vermelding van ‘spel waterveiligheid’.