E.J. (Bep) Sevenhuijsen-Hoogewooning (1924-2021) Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

Op 25 december 2021 is E.J. (Bep) Sevenhuijsen-Hoogewooning op 97-jarige leeftijd overleden. Bep Sevenhuijsen was plaatsvervangend lid van de Algemene Rekenkamer van 1982 tot 1994. 

mw. Sevenhuijsen-Hoogwooning

Bep Sevenhuijsen was de eerste vrouw in het college van de Algemene Rekenkamer. Sevenhuijsen, lid van de Partij van de Arbeid, had eerder al verschillende bestuurlijke functies vervuld. Zo was zij lid van het hoofdbestuur van de Consumentenbond (van 1957 tot 1972) en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) (van 1972 tot 1982). 
Bij de Algemene Rekenkamer kreeg Sevenhuijsen als plaatsvervangend lid een ‘invallersrol’ voor de ‘gewone’ leden van het college. Dat betekende niet dat zij onzichtbaar was. Haar nuchtere, kritische en praktische instelling en haar ervaring bij de Consumentenbond en de SER zorgden ervoor dat haar bestuurlijke bijdrage tijdens haar waarnemingen steeds goed werd opgemerkt. 
Bep Sevenhuijsen had een uitgesproken visie op het werk van de Algemene Rekenkamer. “Zowel de Consumentenbond als de Algemene Rekenkamer moeten het hebben van een zeer hardnekkige nieuwsgierigheid bij het onderzoek en een zeer zorgvuldige openhartigheid bij de rapportage”, vond zij. Ze begeleidde enkele grote onderzoeken. Vooral de onderzoeken naar de landelijke bejaardenoorden en de verzelfstandiging van de Verzekeringskamer profileerden haar binnen en buiten de Algemene Rekenkamer. 
Bij de collega’s van de Algemene Rekenkamer stond Sevenhuijsen bekend om de opbouwende kritiek die zij kon geven. Haar enthousiasme en haar inzet werkten aanstekelijk op onderzoekers, staf en medebestuursleden. Het maatschappelijk belang van het werk van de Algemene Rekenkamer had een grote aantrekkingskracht op haar. 
Bep Sevenhuijsen heeft haar functie bij de Algemene Rekenkamer met grote betrokkenheid uitgeoefend. Het verbaasde dan ook niemand dat zij doorwerkte tot de wet haar op zeventigjarige leeftijd gebood af te treden. Haar betrokkenheid bleef zichtbaar door haar aanwezigheid bij de nieuwjaarsbijeenkomsten, die ze tot op zeer hoge leeftijd trouw bleef bezoeken. Altijd bleek zij goed geïnformeerd over en buitengewoon belangstellend naar ons werk en onze medewerkers.