EU-gegevens weer geactualiseerd

Gegevens over allerhande regelingen van de Europese Unie die relevant zijn voor Nederland zijn geactualiseerd op de website van de Algemene Rekenkamer. 

Ditmaal daarbij een blog van collegelid Ewout Irrgang. Hij schrijft over de koele ontvangst in de Tweede Kamer voor het laatste jaarverslag van de Europese Rekenkamer. En over de trage uitbetaling van EU-subsidies aan lidstaten. Zo heeft Nederland nog bijna de helft van het gereserveerde geld uit de periode 2014-2020 te goed. Er is een uitloop van maximaal 3 jaar.