Collegelid spreekt op congres algoritmes

Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer is op 30 november een van de sprekers geweest op het congres Better algorithms for better policies. 

De organisatie van dit congres in Den Haag was in handen van Stepps en de Universiteit Leiden. 
In zijn toespraak heeft Irrgang de ervaringen aangehaald van de Algemene Rekenkamer met onderzoek naar het gebruik van algoritmes door de rijksoverheid, en het belang van de ontwikkeling van een toetsingskader. 

De toespraak is Engelstalig.