Boodschap voor onderhandelende partijen in kabinetsformatie

Drie Hoge Colleges van Staat, de Raad van State, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer, hebben in een gezamenlijke verklaring de onderhandelende politieke partijen voor de kabinetsformatie op een aantal ontwikkelingen gewezen.

De voormannen van deze drie Hoge Colleges hebben op uitnodiging van de onderhandelende partijen op 3 november 2021 deze aspecten in een gesprek toegelicht.