Onderzoeken van Europese rekenkamers naar effecten coronapandemie gebundeld

Het ‘Contact Committee’ van presidenten van rekenkamers in de Europese Unie en de Europese Rekenkamer heeft een bundel uitgebracht van onderzoeken die in de tweede helft van 2020 zijn gepubliceerd over de bestrijding en maatschappelijke effecten van de coronapandemie.

Dit Engelstalig product – Audit Compendium on the response to COVID-19 bevat conclusies en verwijzingen naar 48 onderzoeken van 10 nationale rekenkamers en van de Europese Rekenkamer. Van de Algemene Rekenkamer zijn 3 van de 7 in 2020 gepubliceerde relevante onderzoeken in deze bundel opgenomen.
Rekenkamers in de Europese Unie hebben voor het jaar 2021 en 2022 nog zo’n 200 onderzoeksactiviteiten lopend of gepland die gerelateerd zijn aan de pandemie, een van de meest disruptieve gezondheidscrises in de wereld.
De bundel laat tevens zien hoe rekenkamers hun onderzoeksprogramma’s in 2020 snel aanpasten aan de gewijzigde omstandigheden om hun parlement en regering, en daarmee de samenleving, te voorzien van relevant inzicht in de maatschappelijke effecten die de coronapandemie heeft. 
De bundel geeft inzicht in de impact in diverse Europese landen en in hun overheidsinzet. Samenvattingen van 17 van de 48 onderzoeken zijn erin opgenomen. Die gaan over de hoofdthema’s publieke gezondheidszorg, digitalisering, de sociaal-economische gevolgen van de pandemie, de impact op de overheidsfinanciën en risico’s die de staten hierdoor lopen en de inzet van de diverse overheidslagen.

De bundel zal later ook beschikbaar komen in het Nederlands en andere Europese talen.
De in de bundel opgenomen onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer zijn ook terug te vinden op www.rekenkamer.nl