Belastingdienst kan kwaliteit rulingdossiers verbeteren

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar 58 rulings uit 2018 wijst uit dat deze door de Belastingdienst in overeenstemming met de op dat moment geldende regels zijn afgegeven, op een beperkt aantal kanttekeningen na. Dit onderzoeksresultaat is in lijn met het voorgaande onderzoek naar de rulings van de Belastingdienst uit 2014. Met zulke rulings geeft de Belastingdienst vooraf zekerheid aan ondernemingen over de heffing van vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting. De Algemene Rekenkamer stelt in haar onderzoek naar maatregelen ter voorkoming van belastingontwijking vast dat de kwaliteit van de rulingdossiers wel voor verbetering vatbaar is.

Vooral ondernemingen die internationaal actief zijn, kunnen behoefte hebben aan zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van hun (internationale) activiteiten. Volgens de Belastingdienst zijn er in 2018 in totaal 720 Advance Tax Ruling (ATR), Advance Pricing Agreement (APA) en overige internationale rulings afgegeven.

Kanttekeningen 

Bij één van de 58 onderzochte rulings uit de Algemene Rekenkamer bestaat wel twijfel over de correcte toepassing van wet- en regelgeving. De Belastingdienst heeft die twijfels ook na een toelichting niet weg kunnen nemen. Bij drie andere rulings plaatst de Algemene Rekenkamer een gericht aantal kanttekeningen, omdat de dossiers onvolledig of onduidelijk onderbouwd waren.

Verbeteringen

Gelet op het belang van rulings, zowel voor ondernemingen als voor de Belastingdienst, zijn volgens de Algemene Rekenkamer maatregelen nodig om de kwaliteit van de dossiers te verbeteren. Nu is niet in alle gevallen eenduidig vast te stellen of de beoordeling van het rulingverzoek zorgvuldig tot stand is gekomen en of er een nauwgezette tweede beoordeling heeft plaatsgevonden.

Werking antimisbruikbepalingen onduidelijk

De Algemene Rekenkamer constateert dat het Ministerie van Financiën over antimisbruikbepalingen in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting nog geen beleidsevaluaties heeft uitgebracht. Ook wordt het parlement niet geïnformeerd over het financiële belang van de afzonderlijke antimisbruikbepalingen. De Algemene Rekenkamer beveelt de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst aan de werking van deze maatregelen in kaart te brengen. In reactie op dit onderzoek onderschrijft de staatssecretaris deze aanbevelingen en geeft aan in overleg te willen treden met de Algemene Rekenkamer om te bezien hoe de effectiviteit van antimisbruikbepalingen vastgesteld en verbeterd kan worden.