Algemene Rekenkamer benoemt nieuwe directeur Annemarie Jansen

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 februari 2021 Annemarie Jansen tot directeur Staf.

Annemarie Jansen

Zij is op dit moment nog plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering bij het Ministerie van VWS. Jansen (Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties, RUG) werkt sinds 2015 bij VWS. Daarvoor heeft ze onder meer gewerkt als HR manager bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en als Afdelingshoofd HRM-Beleid bij het Ministerie van BZK.

Als directeur Staf gaat zij leiding geven aan alle bedrijfsvoeringstaken binnen de Algemene Rekenkamer en is zij verantwoordelijk voor de uitvoering en de strategische en tactische keuzes op het gebied van communicatie, personeel en organisatie, informatievoorziening, informatieveiligheid, financiën, internationaal, inkoop, huisvesting, facilitaire zaken en  bestuurs- en managementondersteuning.