Rijk werft ontwerpteam ingrijpende verbouwing Algemene Rekenkamer

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat het onderkomen van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout in Den Haag verbouwen, zodat het uit historisch belangwekkende delen bestaande kantoorpand voldoet aan 21e eeuwse eisen voor een onderzoeksinstituut. Op 27 oktober 2020 start de wervingsprocedure voor een architect om de renovatie voor te bereiden.

Het kantoorpand heeft deels een rijksmonumentale status. Het dateert uit 14e eeuw en had een gevarieerde bestemming en rijke historie. De Algemene Rekenkamer vestigde zich er in 1868. Lange Voorhout 8 is eigendom van de Staat.

Historie gecombineerd met vermaarde architectuur

In de jaren 90 van de vorige eeuw is een deel van de opstallen aan de achterzijde (Kazernestraat) gesloopt. Door architect Aldo van Eyck is toen een uitbreiding gerealiseerd. Het voor- en achterhuis uit de 18e en 19e eeuw zijn vanwege de monumentale waarde toen gehandhaafd. Mede op aandringen van betrokken overheidsinstanties worden de verschillende complexdelen vanwege die historische en architecturale waarde ook nu gehandhaafd. Wel heeft het pand een noodzakelijke modernisering nodig. De minister van BZK heeft voor dit project budget gereserveerd.

Aanbesteding

Via de Europese aanbestedingsprocedure zal het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester en Algemene Rekenkamer een ontwerpteam selecteren. De procedure moet binnen een jaar tot gunning leiden. Het gebouwencomplex moet voldoende overleg- en vergaderruimtes krijgen en een mix van werkplekken, passend bij de door innovatie veranderende werkzaamheden van de Rekenkamer. Het team betrekt daarbij het toenemende hybride werken - versterkt sinds de coronacrisis. Het ontwerp moet in 2024 gereed zijn.
Daarna volgt een nieuwe aanbesteding voor de uitvoering. Tussen 2024 en 2027 zal de Rekenkamer vanuit een tijdelijke locatie elders haar onderzoek naar het functioneren en presteren van de rijksoverheid verrichten. In de loop van 2027 kan de Rekenkamer het pand aan het Lange Voorhout weer in gebruik nemen.

Vooraanzicht Lange Voorhout 8 in Den Haag, onderkomen van de Algemene Rekenkamer.
Aanbouw met entree uit de jaren 90 naar ontwerp architect Aldo van Eyck.