Barbara Joziasse nieuw collegelid Algemene Rekenkamer

De ministerraad bekrachtigt op 16 oktober 2020, op aangeven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Koninklijk Besluit voor de voordracht van de Tweede Kamer om Barbara Joziasse te benoemen als collegelid van de Algemene Rekenkamer. Als de koning haar heeft beëdigd zal mevrouw Joziasse aantreden als opvolger van Francine Giskes in dit Hoog College van Staat.

De benoeming gaat in op 1 januari 2021. Op 22 september jl. had al de Tweede Kamer drs. H.M.B Joziasse MiF als nieuw collegelid van de Algemene Rekenkamer voorgedragen. De Tweede Kamer volgde toen de aanbeveling die de Algemene Rekenkamer zelf had gedaan om deze vacature in het bestuur op te vullen.

Mevrouw Joziasse (53) is nu nog Nederlands ambassadeur in Amman, Jordanië. Eerder was zij onder meer ambassadeur in Oman en Zimbabwe en vervulde diverse andere functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij studeerde Arabische letterkunde aan de universiteiten van Leiden, Damascus en Oxford en behaalde een master in financiën aan de universiteit van Tilburg.
Het college is het bestuur van de Algemene Rekenkamer, dat uit 3 personen bestaat. Arno Visser is er president en Ewout Irrgang collegelid.

De Rekenkamer heeft op 15 oktober jl. met onder meer een buitengewone collegevergadering afscheid genomen van Francine Giskes. Zij is 5 jaar collegelid geweest en treedt terug omdat zij binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.