Vacature collegelid Algemene Rekenkamer: vier kandidaten

Voor de vacature van collegelid bij de Algemene Rekenkamer is een lijst met vier kandidaten opgesteld. Deze aanbevelingslijst is op 14 juli 2020 door de Algemene Rekenkamer ingediend bij de Tweede Kamer.

De Algemene Rekenkamer hanteert op de aanbevelingslijst deze volgorde:             

 1. mw. drs. H.M.B Joziasse MiF
  ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Amman, Jordanië
 2. mw. prof. mr. M.J. Jacobs
  raadsadviseur ministerie JenV; bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
 3. mw. mr. drs. M.M. de Boer
  zelfstandig advocaat; lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. mw. drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C
  meervoudig commissaris; IT auditor; lid in buitengewone dienst Algemene Rekenkamer

De sollicitatieprocedure voor een vacature binnen het college van de Algemene Rekenkamer is vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016. De Comptabiliteitswet schrijft voor dat de Algemene Rekenkamer bij een vacature voor een collegelid een aanbevelingslijst met vier kandidaten opstelt voor de Tweede Kamer. In een openbare sollicitatieprocedure konden belangstellenden zich aanmelden voor de vacature.

De Tweede Kamer stelt na een eigen procedure een voordracht van drie personen vast. Die voordracht wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd aan de ministerraad. De benoeming van het nieuwe collegelid vindt daarna plaats bij Koninklijk Besluit. Een collegelid van de Algemene Rekenkamer wordt voor het leven benoemd.

De vacature bij de Algemene Rekenkamer ontstaat door het aankomende vertrek van collegelid Francine Giskes per 15 oktober 2020. Na afronding van de procedure is het driekoppige college weer voltallig. De andere collegeleden van de Algemene Rekenkamer zijn Arno Visser (president) en Ewout Irrgang. De Algemene Rekenkamer hoopt de nieuwe collega eind 2020 te kunnen verwelkomen.